Somos L'Alacantí

El nuevo periódico de la comarca

COMERCIO DE SAN VICENTE

LOCAL Mutxamel

Voluntariat Virtual pel Valencià a Mutxamel

L’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Mutxamel presenta la campanya de Voluntariat pel Valencià, ara que no podem eixir al carrer, però continuem vivint i treballant, jugant i estimant en valencià. I s’adreça a qui vol aprendre’l i a qui vol compartir l’estima pel valencià.   

I ho fa amb una campanya que anomena Adopta un clític, perquè l’aprenent quan parle en valencià ha de fer servir els pronoms clítics, eixos pronoms que acompanyen un verb per a complementar-lo, per a cohesionar el text oral o escrit,  i el domini d’estos és una prova de competència lingüística, per això els demanem   que  els facen servir en les xarxes socials on participen i es convertisquen així en usuaris del valencià. Pel que fa al voluntari, adoptar un clític perquè l’aprenent veja com funcionen en la conversa. A uns i altres els demanem que facen servir l’etiqueta #Adoptaunclític en les seues xarxes virtuals.

La primera activitat que promou és la del Voluntariat Virtual pel Valencià on proposa que dos persones, voluntari i aprenent, mantinguen una conversa, de quinze minuts aproximadament,  mitjançant les videotelefonades.

Per a participar cal que envien un correu electrònic a aviva@mutxamel.org on indiquen que volen formar part del Voluntariat Virtual pel Valencià i les dades següents:

1. Nom i cognoms

2. Edat

3. Telèfon mòbil o correu electrònic

4. Una breu descripció sobre aficions i interessos

5. Si volen ser voluntari o aprenent

Es farà un fitxer solament amb l’objectiu de desenvolupar l’activitat del Voluntariat Virtual pel Valencià, i quan es vulga es podrà donar de baixa.

L’Agència de Promoció del Valencià es posarà en contacte amb les persones interessades per a iniciar les sessions.

Voluntariat Virtual pel Valencià a Mutxamel

La Agència de Promoció del Valencià del Ajuntament de Mutxamel presenta la campaña de Voluntariat pel Valencià, ahora que no podemos salir a la calle, pero continuamos viviendo y trabajando, jugando y sintiendo en valenciano. Y se dirige a  quien quiere aprenderlo y a quien  quiere compartir su estima por el valenciano.  

Y lo hace con una campaña que llama Adopta un clític, porque quien quiera hablarlo  cuando hable en valenciano tiene que usar los pronombres clíticos, esos pronombres que acompañan un verbo para complementarlo, para cohesionar el texto oral o escrito,  y el dominio de estos es una prueba de competencia  lingüística, por eso les pedimos   que  los usen en las redes sociales donde participan y se conviertan así en usuarios del valenciano. En cuanto al voluntario, adoptar un clítico para que vean cómo funcionan en la conversación. A unos y otros les pedimos que usen la etiqueta #Adoptaunclític en sus redes virtuales.

La primera actividad que promueve es la del Voluntariat Virtual pel Valenciò, donde propone que dos personas, voluntari y aprenent, mantengan una conversación, de quince minutos aproximadamente,  mediante las videollamadas.

Para participar hace falta que envíen un correo electrónico a aviva@mutxamel.org  donde indiquen que quieren formar parte del Voluntariat Virtual pel Valencià y los datos siguientes:

1. Nombre y apellidos

2. Edad

3. Teléfono móvil o correo electrónico

4. Una breve descripción sobre aficiones e intereses

5. Si quieren ser voluntari o aprenent

Se hará un fichero solo con el objetivo de desarrollar la actividad del Voluntariat Virtual pel Valencià, y cuando se quiera se podrán dar de baja.

La Agència de Promoció del Valencià se pondrá en contacto con las personas interesadas para  iniciar las sesiones.

DEJA UNA RESPUESTA

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *